Aktualizacja wersja 2.83

W aktualizacji :

1. Możliwość wystawienia faktury bez konieczności wystawiania zlecenia. Dokument sprzedaży można wystawić przez :

  • faktury
  • klienta

2. Dodano możliwość wystawienia faktury ze stawką ZW

3. W klientach zniesiono ograniczenie sms do 160 znaków.