Wystawianie faktur i pargonów fiskalnych

Fiskalizacja w programie Warsztat24

Przy zakupie programu z modułem fiskalnym, uzyskujecie Państwo możliwość wydrukowania paragonu na drukarce fiskalnej (fiskalizację) .
Aby fiskalizować faktury/paragony w programie warsztat24 należy posiadać wersję z modułem fiskalnym.

 

Przez fiskalizację należy rozumieć wydrukowanie paragonu na drukarce fiskalnej.

 

Wystawianie faktur

Aby wystawić fakturę ze zlecenia należy 

 • Utworzyć zlecenie serwisowe
 • Dodać interesujące nas pozycje w zleceniu
 • Nacisnąć przycisk „Wystaw dok. sprzedaży
 • Następnie określić typ dokumentu w tym przypadku interesuje nas „faktura”
 • Określić datę wystawienia dokumentu (domyślnie ustawiana jest data dzisiejsza)
 • Po naciśnięciu „Idź dalej” nasz dokument jest już gotowy

Aby wystawić fakturę bez zlecenia należy

 • Przejść do zakładki faktury
 • Nacisnąć przycisk „Wystaw fakturę bez zlecenia”
 • Wybrać kontrahenta dla jakiego ma być wystawiona faktura
 • Następnie określić typ dokumentu w tym przypadku interesuje nas „faktura”
 • Określić datę wystawienia dokumentu (domyślnie ustawiana jest data dzisiejsza)
 • Po naciśnięciu „Idź dalej” nasz dokument jest już gotowy
 • Teraz dodajemy interesujące nas pozycję do faktury poprzez przycisk „Dodaj pozycję”

Aby wystawić fakturę z paragonu należy

 • Przejść do zakładki paragony
 • Wybrać paragon z pozycjami z którego chcemy mieć wystawioną fakturę
 • Wybieramy przycisk „Wystaw fakturę  z paragonu”
 • Wybieramy kontrahenta

Wystawianie paragonów

Aby wystawić paragon ze zlecenia należy 

 • Utworzyć zlecenie serwisowe
 • Dodać interesujące nas pozycje w zleceniu
 • Nacisnąć przycisk „Wystaw dok. sprzedaży
 • Następnie określić typ dokumentu w tym przypadku interesuje nas „paragon”
 • Określić datę wystawienia dokumentu (domyślnie ustawiana jest data dzisiejsza)
 • Po naciśnięciu „Idź dalej” nasz dokument jest już gotowy

Aby wystawić paragon bez zlecenia należy

 • Przejść do zakładki paragony
 • Nacisnąć przycisk „Wystaw paragon”
 • Wybrać datę oraz sposób płatności
 • Dodać pozycję w paragonie

 

Naciśnięcie w programie przycisku fiskalizuj czy to na fakturze czy to na paragonie oznacza wydrukowanie paragonu na drukarce fiskalnej.

 

PROGRAM W ŻADEN SPOSÓB NIE ZASTĘPUJE URZĄDZEŃ FISKALNYCH (drukarki czy też kasy).

 

Oznaczenie zafiskalizowany dokumentów

Paragon

Faktura