Import pozycji z InterCars

Od wersji 3.45 dostępny jest import pozycji z hurtowni InterCars.

Inter-Cars

  1. W programie InterCars należy wybrać eksport dokumentu do formatu XML .
  2. W programie Warsztat24 wybrać Magazyn->Nowa dostawa. 
  3. W nagłówku należy wybrać Hurtownię InterCars i wybrać -> Import kilku plików z Inter Cars​. 
  4. Kliknąć wybierz pliki i wybrać wcześniej wykonany plik eksportu XML