Obowiązkowy Split Payment od 1-go listopada

Przypominamy o wykonaniu aktualizacji programu. W ostatniej udostępnionej aktualizacji zamieszczona poprawka w związku z przepisami MF o płatności podzielonej. 

W skrócie :

  1. Znika faktura z odwrotnym obciążeniem
  2. Każda faktura, której wartość jest równa bądź przekracza kwotę 15.000 zł brutto musi mieć na wydruku umieszczoną informację o płatności podzielonej.

 


Ważna informacja 

Do poprawnego funkcjonowania aktualizacji należy zastosować się do tej instrukcji ( o ile wcześniej nie zostało to zrobione ) – dotyczy ona klientów, którzy zakupili program przed rokiem

https://warsztat24.com/gus-pobieranie-informacji-wazne/