Aktualizacja 3.74 – 3.74.06

Oferty (opcjonalne płatne – już niedługo pełen opis funkcjonalności)
– Dodanie informacji o braku numeru / maila w oknie opcji.
– Rozbudowa informacji końcowych w popup’ie po wysyłce oferty.
– Dodanie komunikatu dodawanego na początku SMS.
– Zmiana treści domyślnych dot. pierwszej wysyłki oferty przez SMS.
– Poprawka niewysyłającego się SMS i zmian opcji wysyłki sms / mail / mailbox.
– Skrócenie adresu zasobu.
– Dodanie mechanizmu przedawnienia i nowego statusu z nim związanego.
– Rozwinięcie kolorystyki (niebieski – oczekuje na akcept klienta, czarny – przeterminowana)
– aktualizacja wyglądu oferty po stronie klienta.
– zmiana statusu „zaakceptowana przez klienta”, na „zaakceptowana przez klienta, czeka na potwierdzenie warsztatu”.
– Refaktoryzacja kodu odpowiadającego za sposób komunikacji warsztatu z klientem.
– Zmiany w treściach niektórych SMSów i wysyłanych maili.
– Blokada możliwości wyjścia z opcji oferty poprzez kliknięcie na tło.
– Dodano informacyjną listę zaktualizowanych przyciskiem zbiorczym ofert.

Dodano powiadomienie email o niezapłaconej fakturze
– wysyłanie z listy faktur
– przy numerze dokumentu kliknąć na wykrzyknik
– w opcjach dodano podmenu – wyślij powiadomienie o płatności
– wysyłanie z widoku pozycji
– klikamy przycisk wyślij na email, następnie Powiadomienie o płatności

Dodano powiadomienie sms z przypomnieniem o płatności faktury.
Przypomnienie wysyła się z listy faktur a przy fakturze z menu rozwijanego wybieramy wyślij SMS z powiadomieniem

– poprawienie błędu pustego użytkownika w CRM

W użytkowniku dodano dodatkowe uprawnienie – czy może kasować dokumenty zakupu
Jest to globalne ustawienie dla wszystkich dokumentów zakupu i pozycji dokumentu zakupu. Jeśli pracownik nie ma ustawionej tej opcji na TAK, nie będzie mógł skasować dokumentu ani pozycji w dokumencie.

Poprawiony powrót w zleceniach po wysłaniu smsa. Wcześniej powrót po wysłaniu smsa prowadził do menu klienci

Dodanie komunikacji z terminalem płatniczym POSNET w PosPay