Czym są oferty online ?

Czym są oferty online ?

Oferty online pozwalają na szybkie konsultowanie się w sprawie prac jakie mają zostać wykonane przy danym zleceniu naprawy.
Gdy klient zostawi nam samochód do naprawy możemy w łatwy sposób poinformować go o innych usterkach które zostały znalezione.
Oferty pozwalają na informowanie o cenach jak i częściach jakie muszą zostać użyte do naprawy pojazdu.
Kiedy klient zaakceptuje ofertę daje to zielone światło  do pracy dla warsztatu.

 

Co znajduje się w ofercie ?

 W ofercie znajdują się takie informację jak:
Lista części potrzebnych do naprawy usterki
Lista usług
Informację o kosztach naprawy
Zdjęcia poglądowe (jeśli warsztat takie wyśle)
Informację do jakiego auta tyczy się oferta

 

W jaki sposób klient zostanie powiadomiony o ofercie ?

Oferty można wysłać do klienta w kilka sposobów:
Powiadomienie SMS
Powiadomienie Email (z własnego konta email)
Powiadomienie Email (z mailbox’a)

 

Co jeśli przygotowana oferta nie spełnia wymagań klienta?

Jeśli wysłana do klienta oferta nie spełnia jego oczekiwać może ją odrzucić wpisując swoje uwagi aby warsztat mógł się do nich ustosunkować.

 

Przykładowe zdjęcia jak wyglądają oferty Online

Oferta wysłana do klienta

 

Wysyłanie oferty do klienta

 

 

Aktualizacja statusu ofert

 

SMS do klienta z ofertą