Aktualizacja 3.65.53

W aktualizacji 

wersja 3.65
– integracja z drukarkami ELZAB
– w związku z aktualizacją ustawy o Split Payment sprzedaż powyżej 15.000 zł wymaga umieszczenia na fakturze opisu
— mechanizm podzielonej płatności — dodano
– aktualizacja dla faktury grupowej – dodane zostały nowe warunki dla pustych lub nie wypełnionych pól
– aktualizacja wydruku faktury korekty
– aktualizacja importu pliku z hurtowni Mytnik z Tarnowa ( zmiana struktury )
– usunięcie błędu poprawiania ilości w pozycji faktury jeśli zabroniona jest sprzedaż ponad stan
– wprowadzenie dodatkowego pola na wpisanie nr BDO
– raport zakupu czesci – włączone dwa miejsca po przecinku
– okno z jazdą testową można przestawiać. Pozycje na samym dole lub wyżej.
– import dokumentów WZ i FA z pliku XML z hurtowni TEMA z Gorzowa Wlkp.
– import dokumentów WZ i FA z pliku XML z hurtowni Auto-Dar z Bytomia
– eksport towarów do pliku CSV (wersja testowa)
– przy imporcie z pliku InterCars do cennika przepisuje się cena sprzedaży
– dodano import z pliku CSV dla hurtowni ABAK
– w fiskalizacji ELZAB, NOVITUS dodano fiskalizację dla podmiotów zwolnionych z VAT ( faktura bez vat, lub rachunek )
– dodano raport otwartych zleceń
– aktualizacja dla odczytu pojazdów z AZTEC dla LPG+benzyna
– dodano przenoszenie towarów z dokumentu zakupu na zlecenie.
– dodanie łamania lini do w uwagach przy raporcie otwartych zleceń
– poprawiono błąd nie pokazującej się mocy przy wystawianiu zlecenia z historii
– 1-go listopada 2019r. zniknie możliwość wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem
– poprawiony import z GAPPORTAL dla sieci EW
– włączona możliwość importu przez API z AutoPartnera dla EW
– poprawiono błąd wyświetlania dokumentu zakupu
– poprawiono kolejność pozycji na fakturze i paragonie. Tak jak na ekranie, tak samo na wydruku i paragonie fiskalnym
– zminiejszono wielkość czcionki na wydruku pozycji faktury
– aktualizacja faktur cyklicznych
– aktualizacja dla drukarek Novitus – w parametrach trzeba wprowadzić długość drukowanego ciągu.
– dodanie możliwości nazewnictwa na fakturze etykiety odbiorca i nabywca, w przypadku gdy kto inny jest odbiorcą usługi
a kto inny płatnikiem. W przypadku firm państwowych problemem było również to , że jedna firma chciała na fakturze
odbiorcę i płatnia, a inna nabywcę i odbiorcem. Teraz można to zrobić we własnym zakresie. Zmiana etykiet
działa tylko w przypadku faktur gdzie jednocześnie na fakturze występuje powyższy przepadek.
– personalizacja dla ASP-GROUP
– dodanie do rejestru sprzedaży faktur informację o stawkach VAT (stopka VAT)
– aktualizacja importu dla pliku CSV z hurtowni InterTeam
– aktualizacja dla opłaty ewidencyjnej dla SKP
– aktualizacja dla Split Payment. Dodana została możliwość wyłączenia informacji na fakturze o mechanizmie płatności podzielonej.
Jeżeli wartość faktury >= 15000 zł brutto , to w szczegułach faktury pojawia się pole wyboru dzięki, któremu można wyłączyć informacje
na wydruku.
– aktualizacja dla przenoszenia zakupu do zlecenia serwisowego
– aktualizacja dla faktur korekt
– aktualizacja wysyłek sms
– w przechowalni dodano możliwość ręcznego zmieniania statusów pozycji „opłacono” oraz „wydano” w na liście przechowalni w opcjach poszczególnych pozycji.
– JPK > Odblokowano możliwość generowania pliku JPK_FA 3 w wersji beta
– Zaktualizowano opisy konfiguracji usług WS. W głównej mierze opis ProfiAuto, poprzez dodanie na samym początku informacji:
Uwaga !!! Jeśli wykonano poniższe instrukcję, w dokumentach magazynowych w opcji pobierania online widoczne są dokumenty typu WZ,
ale nie widać faktur (i nie pojawia się żadna informacja o błędzie), oznacza to, że należy skontaktować się bezpośrednio z hurtownią w celu odblokowania
możliwości pobierania konkretnych faktur !!!
– Poprawka techniczna dot. przypisania na stałe tokenu Janosika (PA)
– Aktualizacja opłaty ewidencyjnej dla fiskalizacji ELZAB i NOVITUS
– W szczegółach zlecenia pokazuj „Jazda testowa – wykonał”: TAK / NIE
– W szczegółach zlecenia pokazuj „Data planowanego zakończenia”: TAK / NIE
– W szczegółach zlecenia można ograniczyć użytkownikowi kasowanie pozycji – ustawienia -> użytkownicy -> wybieramy użytkownika
– w szczegółach zlecenia można wyłączyć użytkownikowi możliwość zmiany przypisanego pracownika do pozycji zlecenia – ustawienia -> użytkownicy -> wybieramy użytkownika
– dodany import z pliku .CSV dla hurtowni BigMot z Pruszcza Gdańskiego
aby można było zaimportować dokument należy najpierw dodać hurtownię po NIP do klientów


Ważna informacja 

Do poprawnego funkcjonowania aktualizacji należy zastosować się do tej instrukcji ( o ile wcześniej nie zostało to zrobione ) – dotyczy ona klientów, którzy zakupili program przed rokiem

https://warsztat24.com/gus-pobieranie-informacji-wazne/